Logo HZI-Gruppe
Scrollen!

Privacybeleid

Disclaimer


De uitgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden publicaties. Dit geldt ook voor het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie en betreft ook producten die worden aangeboden om te downloaden.


Weblinks


De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar door middel van een link wordt verwezen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites ligt uitsluitend bij de exploitanten van websites waarnaar wordt gelinkt.


Privacybeleid

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake bescherming van de privacy, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (GDPR), is:

Friedrich Wenner
Versmolder Vollpappen-Verarbeitungswerk GmbH
Im Industriegelände 29
33775 Versmold


Uw rechten als gebruiker

Door gebruik te maken van de contactgegevens van onze privacyverantwoordelijke, kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

• Informatie krijgen over uw opgeslagen gegevens en de verwerking ervan;

• Onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren;

• Uw opgeslagen gegevens laten verwijderen;

• Verwerking van uw gegevens beperken, als we uw gegevens vanwege wettelijke verplichtingen nog niet mogen verwijderen;

• Bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens bij ons en

• De overdracht van gegevens, als u heeft ingestemd met gegevensverwerking of een contract met ons hebt afgesloten.

Als u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met inwerkingtreding voor toekomstige gevallen.

U kunt zich altijd met een klacht richten tot de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit zal afhangen van de bondsstaat waarin uw woonplaats zich bevindt, uw werk of de vermeende inbreuk op uw rechten. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare domein) met hun adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen voor andere dan de genoemde doeleinden. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

• U uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

• de verwerking noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren;

• de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet bekendmaken van uw informatie.


Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van het vermijden van en spaarzaam omgaan met data. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals wettelijk voorziene diverse bewaartermijnen. Na het stopzetten van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen, zullen de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd.


Algemene informatie verzameld bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, registreert een cookie automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie (server logbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Het betreft uitsluitend informatie die niet toelaat om conclusies over u te trekken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u gevraagde webpagina’s correct af te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website;

• Zorgen voor een vlot gebruik van onze website;

• Evaluatie van de systeemveiligheid en stabiliteit evenals

• andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.


Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we uw navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of zonder uw toestemming een link naar persoonlijke gegevens worden gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt over het algemeen het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.


SSL-encryptie

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde encryptietechnieken (zoals SSL) via HTTPS.


Contact

Als u met vragen van welke aard dan ook met ons contact opneemt via e-mail of een contactformulier, dan geeft u ons uw vrijwillige toestemming om met u contact op te nemen. Hiertoe moet een geldig e-mailadres worden opgegeven. Dit dient voor het toewijzen van het verzoek en het daaropvolgende beantwoorden ervan. Verstrekken van meer gegevens is een optie. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen. Na het voltooien van het verzoek, worden uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderd.


Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna genoemd: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal in opdracht van de exploitant van deze website, deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten van de website voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van met internet verbonden diensten te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn evaluatie van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en internet, zullen andere gerelateerde diensten worden aangeboden. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van cookies door een respectievelijk instelling van uw browser verhinderen. Wij wijzen er echter op dat u in dergelijk geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van gegevens, gegenereerd door de cookie betreffende uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), alsmede het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door een browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Als aanvulling op of als alternatief voor de Browser Add On, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Hiermee wordt een opt-out cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft, Google Analytics in de toekomst gegevens voor deze website en deze browser verzamelt.


Gebruik van Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik), een open-source software voor de statistische evaluatie van bezoeken. Matomo gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een server in Duitsland.

Het IP-adres wordt geanonimiseerd onmiddellijk na verwerking en voorafgaand aan het opslaan ervan. U hebt de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. Wij wijzen u erop dat met dergelijke instellingen mogelijk niet alle functies van deze website beschikbaar zijn.

U kunt beslissen of een unieke cookie voor webanalyse in uw browser kan worden opgeslagen, zodat de exploitant van de website verschillende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten in het privacybeleid te verwerken, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Voor uw daaropvolgende bezoek geldt dan de nieuwe verklaring omtrent het privacybeleid.


Vragen aan de privacyverantwoordelijke

Als u vragen hebt over de privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie:

           info@wenner-gmbh.de

Het privacybeleid is opgesteld met de privacybeleid generator van activeMind AG.

Concept, ontwerp en realisatie:
System-Werbung Blavius GmbH

Am Krümpel 1
49201 Dissen
System-Werbung Blavius GmbH

Auteursrecht van afbeeldingen:
Op onze pagina‘s gebruiken we diverse afbeeldingen van:

• © Jeanette Dietl – Fotolia.com

• © Zerbor – Fotolia.com

• © Dionisvera – Fotolia.com