Logo HZI-Gruppe
Scrollen!

Onze ecologische belofte

Laat u verrassen!

Wij mikken op ecologie en op duurzaamheid want het milieu is voor ons belangrijk!

lux_aword_1

Op deze pagina bieden wij u een kort overzicht van de door ons, tijdens de laatste jaren, gerealiseerde ecologische projecten. Wij investeren voortdurend in vooruitgang. Daarom hebben wij een van de modernste drukinstallaties die wij volledig migratiearm bedienen. In onze productie kunnen wij massiefkarton in grootformaat met 6 kleuren + lak bedrukken.

Maak gebruik van onze creativiteit. Bij de veelheid van „cartons for food” zal onze ideeënrijkdom u met zekerheid helpen! Ook tijdens de productie kunt u kostbaar materiaal besparen en toch nog de stabiliteit verhogen. Wellicht kunnen wij u een faire offerte voor de opdruk met zeer milieu- en levensmiddelenvriendelijke inkten maken. Onze uitgebreide kennis over de kleurmigratie van inkten, het verminderen van de CO2-uitstoot en het reduceren van het grondstoffenverbruik helpt u daarbij met zekerheid.

 • Duurzaamheid en verantwoordelijkheidszin

  • Inventarisatie en de nodige metingen
  • Het opstellen van een concept met te nemen maatregelen
  • Beoordelingen (kosten, tijdsplanning, interface, afschrijvingsduur)
  • De financieringsmethode
  • Uitvoering
 • Afvalmanagement en recycling

  Tijdstip van realisatie:
oktober 1997 tot op vandaag

  Investeringsvolume: 500.000 EUR

  Het grootste gedeelte van het afval bij Wenner bestaat uit karton en papier. Het papierafval wordt gescheiden van het restafval verzameld en voor recycling afgevoerd. Telkens als mogelijk, trachten wij met alle grondstoffen spaarzaam om te gaan om al in het productieproces afval te vermijden.

 • De optimalisatie van energie-efficiëntie

  Tijdstip van realisatie:
  april 2010 tot in maart 2012

  Investeringsvolume: 1,8 miljoen EUR

  • 30% minder CO2-uitstoot 350 ton minder CO2 per jaar.
  • Gebruik van de restwarmte door het installeren van accumulatiebuffers
 in verbinding met een zortstroomverdeler
  • BHKW (blokverwarmingscentrale)
  • Noodstroomaggregaat voor het aftoppen van stroompieken
  • Optimalisatie van de belichting
  • Vernieuwing van de compressorinstallatie met warmteterugwinning
  • Grondwaterpomp voor koeling en verwarming
  • Besparing van het energieverbruik met ten minste 25%
zowat 600.000 kWh aan gas en stroom per jaar
 • Fotovoltaïsche energie – zonne-energie

  • 30 % van het eigen stroomverbruik uit fotovoltaïsche energie
  • 2.659 zonnepanelen met een totaal vermogen van 590,7 kWp
  • Per jaar 570.000 kWh elektrische energie (De jaarbehoeften van meer dan 165 gemiddelde gezinnen)
  • 320.000 kg CO2-reductie per jaar
 • Klimatisering door warmtepompen
en warmterecuperatie

  De koeling en de verwarming van de bedrijfs- en
  administratievertrekken gebeurt door het
  onttrekken van warmte aan de grond en afvalwater.
  Het ombouwen van de verwarmingsinstallatie
  bespaart per jaar zowat 300.000 kilowattuur
  aan olie en aardgas. Alleen al door de
  warmterecuperatie uit water komt dat
  per jaar met een CO2-reductie van
  zowat 60.000 kg overeen.