Logo HZI-Gruppe
Scrollen!

Glossar

A

Advertising
Reclame.

Afmetingen
Bij de opgave van dozenmaten worden door ons gewoonlijk de nuttige binnenmaten in de volgorde lengte x breedte x hoogte opgegeven.

Anti-wrijvingslak
Lak die op karton of golfkarton aangebracht wordt om de wrijvingsweerstand ervan te verhogen.

B

Berstdruk
Een technische waarde bij de controle van de verpakking. Deze waarde vermeldt bij welke druk het verpakkingsmateriaal breekt.

BCT
De box-compressie-test bepaalt de statische belastbaarheid van verpakkingen door middel van een stuikdrukpers.

Begrip
Verklaring.

Bijkomende kleuren
Bij het drukken van logo’s en handschriften in veeleisend gedefinieerde kleurtinten, maar ook voor de precieze en vooral hoogwaardige weergave van bepaalde mode-, sieraden-, cosmetica- en levenmiddelentinten is dikwijls het gebruik van bijkomende kleuren nodig. Meestal zijn dat de zogenaamde Pantone- of HKS-kleuren die de eindprijs in geringe mate verhogen.

Blanco voorbeeld
Verpakkingsvoorbeeld dat in de ontwikkelingsfase voor de klant ter controle van de in opdracht gegeven verpakking gemaakt wordt. De opdruk van de grafische elementen ontbreken echter.

Bruto-schapmetergebruik
Vergelijking van de inkoop- en verkoopprijs van een product met producten van de concurrentie om in de handel de optimale bevoorrading van schappen te kunnen bepalen.

Bundeling
Producten en dienstverleningen worden tot een aanbod samengevoegd en voor een prijs aangeboden die lager is dan wanneer men de componenten afzonderlijk zou aankopen.

Bulk
Het product wordt als stortgoed aan de consumenten aangeboden om „toe te grijpen“.

C

CAD
Computer assisted / aided design. Het computerondersteund driedimensioneel ontwerpen, tekenen en plannen van verpakkingen.

CCG
Centrale voor co-organisatie met zetel in Keulen, die zich meerdere standaardisaties in de handel (bijv. pallettenhoogte, EAN-code) tot doel stelt.

CHEP-pallet
Pallet voor hergebruik die uit kunststof of uit hout vervaardigd wordt. Zij is in de volgende modulegrootten verkrijgbaar: ¼, ½ of 1/1 Euro (= 80×120 cm). De passende gleuven bij de ¼-kunststofpallet zijn in het bijzonder voor displaymantels geschikt, die door flappen vastgezet worden.

Chromoduplex-karton
Recyclingkarton met een witte buitenlaag voor de meerkleuren offsetdruk

CMYK
Primaire kleuren voor de subtractieve kleuropbouw, waarop de vierkleurendruk berust. Deze primaire kleuren zijn Cyan, Magenta, Yellow en Black.

Co-Packing
Inpakker in loondienst die producten in opdracht van de klant samenstelt, selecteert en verpakt.

Composing
Het samenvoegen van tekst- en beeldelementen.

Consignatiemagazijn
Het consignatiemagazijn is een goederenloods van een leverancier of van een verstrekker van diensten die zich in de onderneming van de klant (afnemer) bevindt. De goederen blijven eigendom van de leverancier tot de klant ze uit het magazijn haalt. Pas op het ogenblik van de wegname, vindt een levering plaats die de basis voor facturatie vormt.

Corporate design / CD
Grafisch verschijningsbeeld van de onderneming dat bijv. door een logo of door een slagzin tot uitdrukking komt.

Corporate identity / CI
Uitdrukking van de ondernemingsfilosofie. Een eenvormig grafisch en tekstueel voorkomen, intern en naar buiten.

CTP
Computer-to-plate is de digitale overdracht van drukgegevens van de computer naar de drukplaat.

Customer value
Klantvoordeel.

D

Desktop publishing
Het vormgeven van afbeeldingen en teksten op het beeldscherm.

Diepdruk
Drukprocedé waarbij de te drukken elementen verlagingen zijn die door etsen of graveren gemaakt worden.

DIN-formaten

DIN A(Papier) DIN B(Enveloppe) DIN C(Enveloppe)
Symbool Maten(mm) Symbool Maten(mm) Symbool Maten(mm)
A0 „Oversize“ 882 x 1247
A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40
A11 18 x 26 B11 22 x 31
A12 13 x 18 B12 15 x 22
A13 9 x 13 B13 11 x 15

Digitaaldruk
Een druksysteem dat geen film of drukplaat nodig heeft, maar de gegevens via een PC-interface rechtstreeks ontvangt. Hieronder vallen laserdruk en de inktjetdruk.

Doorsteekweerstand
Technische grootheid bij de verpakkingscontrole die aangeeft tot welke druk de verpakking het product beschermt, zonder dat het verpakkingsmateriaal vernietigd wordt.

Doos met autolockbodem
Vouwdoos met een speciale samensteekbare bodem. Het afzonderlijk toeplakken van de bodem is niet meer nodig. Bijzonder geschikt voor het transport van zware goederen. Wegens het eenvoudig opstellen en hanteren wordt de inpaktijd verkort. Een bekend voorbeeld voor een doos met autolockbodem is de verhuisdoos.

Dozen uit golfkarton
De vouwdoos uit golfkarton is de meest gebruikelijke en wegens haar rationele productiewijze goedkope verpakking zoals de Fefco 0200 tot 0208.

Drukfilmen
Filmen, die afhankelijk van het drukprocedé aan speciale vereisten moeten voldoen zodat een perfecte drukvorm kan gemaakt worden. Als voorbeeld kunnen offsetfilmen genoemd worden.

Drukformaten (Offsetdruk, machinetype manroland 900-6)
Bij de verpakkingsopdruk zijn de formaten 3b (720×1020), 5 (900 x 1280), 6 (1020×1420) en 7b (1200×1600) gebruikelijk.

Drukken
Het procedé waarbij tekst en afbeeldingen op de verpakking gedrukt worden.

Drukplaat
Een plaat die in de offsetdruk gebruikt wordt en die van aluminium is.

Dubbele golf
zie golfkarton, dubbele golf.

Duplexkarton
Karton dat door het persen van vochtige materiaalstroken met verschillende vezelsamenstellingen geproduceerd wordt.

E

EAN-code
Machineleesbare streepjescode voor de identificatie van artikels en hun indeling in artikelgroepen, productgroepen en goederensectoren in heel Europa. De twee eerste plaatsen van de 13-delige code vermelden het land van oorsprong. De volgende 5 plaatsen geven de nationale bedrijfsnummer (bbn) aan, daarop volgen 5 plaatsen met het individuele artikelnummer van de producent en het laatste getal is een controlegetal.

EBV
Elektronische beeldverwerking.

EDI
Electronic data interchange. Een elektronisch overbrengingsmedium bij de uitwisseling van gegevens.

Eenzijdig golfkarton
Bestaat uit een enkele laag golfkarton dat op papier of karton gekleefd wordt.

Eenheid van maat
Bij het vermelden van kartonmaten worden door ons gewoonlijk de bruikbare binnenmaten in de volgorde lengte x breedte x hoogte opgegeven.

Etalagedoos (dummy)
Buitensporig grote, lege verpakking.

Eyecatcher
Als blikvanger ontworpen reclamemedium.

F

Facing
Vooraanzicht van een verpakking of van een display. Dikwijls ook als aanduiding voor het aantal producten die in het winkelschap naast elkaar kunnen aangeboden worden (1x-, 2x-, 3x-facing enz.)

FEFCO-code
Klasseringscode voor karton en voor kartonnen verpakkingen met internationale toepassing.

Filmen
Zie drukfilmen

Flexodruk
Een drukprocedé op basis van water dat bij massief- en golfkarton gebruikt wordt.

Formaat
Massiekarton dat in een bijzondere vorm voor verschillende verpakkingsmanieren kan gebruikt worden: Kartonplaten en wrap-around.

Formaten
Zie DIN-formaten of drukformaten

Fungicide
Schimmeldodend middel.

G

Gelamineerd golfkarton
Golfkarton dat door het bekleden met een ander materiaal (folie, papier, karton enz.) optisch en kwalitatief opgewaardeerd wordt. Dat is noodzakelijk als het golfkarton als bedrukt reclamemedium gebruikt wordt, omdat door rechtstreekse druk op golfkarton de golven in het drukbeeld zichtbaar kunnen worden. Verschillende sterkten, verschillende golven en beplakkingsfolien zijn daarvoor de reden. Het aan het bekleven voorafgaande bedrukken van de folie, het karton of papier, vermijdt dat de golven op het drukbeeld zichtbaar worden.

Gewicht per m²
Gewicht van papier, karton of golfkarton in g/m².

Golfkarton
Golfkarton is bijzonder goed geschikt voor verpakkingen die een grote stootbescherming bieden en zware inhouden moeten dragen. DIN 55468 T1 definieert golfkarton als volgt: “Golfkarton is een verpakkingsmateriaal met een of meerdere lagen gegolfd papier dat tussen meerdere lagen van een ander papier of karton gekleefd wordt.

Golfkarton, drievoudige golf
Golfkarton dat uit drie golven bestaat, twee deklagen en twee tussenlagen.

Golfkarton enkelgolf
Een laag golfkarton dat tussen twee lagen papier of karton gekleefd wordt.

Golfkarton met dubbele golf
Twee lagen golfkarton die met een tussenlaag aan elkaar gekleefd zijn. De buitenlagen worden eveneens met papier of karton bekleefd. Het golfkarton met dubbele golf is, bij dezelfde profielsterkte, aanzienlijk hoger belastbaar als golfkarton met een golf.

Gramgewicht
Speciale maateenheid voor het gewicht van papier, karton en massiefkarton. De bepaalde waarde wordt in g/m² uitgedrukt.

Groeven
Bewerking waarbij de omlegkanten van de verpakking ingedrukt worden. Dat kan met roterende profielschijven of met vaste groeflijnen gebeuren.

H

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point System – Controle op het naleven van speciale hygiëneverplichtingen, in het bijzonder in de levensmiddelenproductie en bij de toeleveringsindustrie.

Handgrepen
Uitsparing in verpakkingen. Maakt een gemakkelijkere hantering mogelijk. Meestal rond, ovaal of in een aan de hand aangepaste vorm.

Hete lijmbinding
Zie Hotmelt.

High-quality flexodirectdruk
Kwalitatief hoogwaardige flexodruk, die in tegenstelling tot de flexovoordruk op de geproduceerde vlak- en golfkartonvellen aangebracht wordt. Met high quality flexodirectdruk kunnen ook moeilijke motieven in raster lijnenpatroon gerealiseerd worden.

HKS-kleuren
HKS is een afkorting voor een drukinktpalet. HKS-kleurenwaaiers zijn voor natuurpapieren (HKS N), krantenpapieren (HKS Z) en gelijnde, glanzende of matte papieren (HKS K) in telkens 84 kleurtonen te koop.

Hotmelt
Ook hete lijmbinding genoemd, een thermoplastische mengeling uit ruggengraatpolymeren (kunststoffen), harsen, microkristallijnen wassen, paraffines evenals antioxidanten en vulstoffen.

I

Ingroeven
Het uitsnijden van een zeer smalle strook massiekarton, bijv. tussen de flappen van een kartonnen doos.

Inkleven van vensters
Het machinaal inkleven van zichtvensters uit transparante folie in een vooraf uitgestanste vorm. Zo kunnen producten in de verpakking direct gezien worden zonder de verpakking te moeten openen.

ISO 9001
Norm voor kwaliteitsmanagement en voor de kwaliteitswaarborg van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)

ISO-module-eenheid
Logistieke maatgrootte voor het optimaal gebruik van schap- en palletoppervlakten in de handel (secundair display)

J

JIT
Just-in-time. Een geïntegreerd concept op producttechnisch gebied. Het betekent dat het juiste materiaal, op het juiste ogenblik in de juiste hoeveelheid en kwaliteit op de juiste plaats ter beschikking staat. De bewerkings- en verwerkingsfasen benaderen dientengevolge elkaar zeer dicht. De goederen worden zonder tijdrovende processen en kosten voor opslag in magazijnen rechtstreeks naar het productieproces geleid. JIT verwijst dan ook sterk naar de logistiek en heeft als doel de zo laat mogelijke, maar toch tijdige en volgens de behoeften nodige inkoop van materialen, halffabricaten of eindproducten. Het doel is het verkleinen van de magazijnvoorraden, zonder de levering in gevaar te brengen.

JPEG
Joint-Photographic-Experts-Group. Afkorting voor een bekende beeldcompressiestandaard.

K

Karton
Grondstof die hoofdzakelijk uit gerecycleerde vezels geproduceerd wordt. Afhankelijk van de maateenheid per oppervlakte (tussen 130 g/m² en 500 g/m²) wordt het ofwel bij papier of karton ingedeeld. Karton wordt in eindeloze stroken geproduceerd. De voor de productie gebruikte stoffen zijn van grotere waarde als het karton en het is steviger dan papier.

Karton
Overkoepelend begrip voor massief- en golfkarton. Het gewicht van karton per oppervlakte-eenheid is > 200 g/m² . Het wordt uit recyclingvezels geproduceerd die na het opzwellen op een zeef ontwaterd worden.

Kleefstroken
Gegomde, met hete lijm van een laag voorziene, of zelfklevende papieren en kunststoffen of kunstoffolien met hoge scheurweerstand, meestal met versterkingen, voor het beplakken van de kanten en dooskleppen.

Kleefstrook
Een door middel van een omgeslagen kant of groef of perforatie aangehangen strook uit golfkarton voor het verbinden van twee kanten met nieten.

Kleurmanagement
Om de gelijkblijvende kleurexactheid tijdens het volledige productieproces te handhaven, is een nauwkeurige machineregeling nodig. Dat wordt door het kleurmanagement gegarandeerd.

Kleurruimte
Laat de driedimensionale weergave van alle kleuren toe.

Kleven
Vouw-, schuif- en vouwbodemdozen of CD-hoezen uit karton worden omwille van de stabiliteit en de functionaliteit op bepaalde plaatsen en kanten machinaal bekleefd

Kraftliner
Dekpapieren uit sulfaatcellulose met toevoeging van ten hoogste 20% andere vezels. Kraftliner heeft zeer goede weerstandseigenschappen.

L

Lange zijde
De zijwand van een verpakking gevormd door de lengte en hoogte.

Lay-out
Grafische schikking van teksten en afbeeldingen.

Liggende golf
Golfrichting parallel met de langszijde van dozen uit golfkarton. Normale dozen uit golfkarton hebben een staande golfrichting.

Lijmen, gelijmd
Het verbinden van verpakkingsdelen. Zie soorten sluitingen.

Lip
Een lip, meestal als doossluiting voorzien die, als zij in een gleuf gestoken wordt, door wrijving dicht blijft.

Looprichting
Beschrijft de vezelrichting van het papier.
Ontstaat bij de productie door het richten van de vezels in de langsrichting van de machine. Afhankelijk ervan hoe men een vel uit de grote rol snijdt, is de looprichting “smalbaan” of “breedbaan”.

M

Mailing
Reclamezending aan bepaalde doelgroepen met of zonder stalen.

Meerkleurendruk
Een meerkleurige afbeelding bestaat over het algemeen uit de vier grondkleuren zwart, cyaan (blauw), magenta (rood) en yellow (geel). Dikwijls worden op wens van de klant zogenaamde “huiskleuren” toegevoegd. Echte extrakleuren verhogen bijkomend de glans, maar ook de kosten.

Meerwegverpakking
Verpakking die meermaals als transport- en als magazijndoos kan gebruikt worden.

Merchandising
Volgens K. Birkigt deelfunctie van de verkoopspromotie. Het doel ervan is om de goederen in de handel effectief aan te bieden en voor verkoop optimaal te plaatsen. Dat wordt meestal door een dienstverlener in opdracht van de producent van merkartikelen of door de buitendienst uitgevoerd.

Me-too-producten
Imitatie van al op de markt zijnde producten.

N

Nieten
Het verbinden van dooswanden of van delen van verpakkingen door middel van metalen nieten.

O

Offsetdruk
Onrechtstreekse drukvariant waarbij de drukvorm en het product elkaar niet raken. De inktdoorgave gebeurt door middel van een rubberdoek.

Offsetkarton
Vakuitdrukking voor een met offset bedrukte vouwdoos uit massiekarton of uit vouwdooskarton.

Omslagdozen
Een verpakking die door bijzonder stabiele wanden gekenmerkt is en die aldus een grote stabiliteit en bescherming voor de producten biedt. Omslagdozen hebben dubbele zijwanden die omgeslagen worden. De goederen worden langs boven gevuld en gepresenteerd. Zij zijn zeer geschikt voor kleinere oplagen.

Opzetdozen
Dozen die uit een stuk bestaan en voorgelijmd zijn. 4- en 6-punt duiden het aantal verlijmingen aan. De opzetdoos wordt ofwel eendelig met aangehangen deksel of tweedelig met afzonderlijk deksel geleverd. De las wordt zodanig aangebracht dat een vlakliggende levering mogelijk is. Na het openvouwen en oprichten van de wanden is de verpakking gebruiksklaar. Het voordeel van deze verpakking is het eenvoudig vullen van bovenaf, evenals de goede zichtbaarheid van het product.

Outlet
Afzonderlijk filiaal van een groter concern

Outsourcing
Het permanent uitbesteden van bepaalde taken of afdelingen aan derden (bijv. logistieke taken, het vullen van displays)

P

Palletten voor eenmalig gebruik
Palletten van lichte constructie die voor eenmalig transport bestemd zijn.

Pantone kleuren
Pantone is een internationaal kleurensysteem dat uit 14 grondkleuren bestaat en extra kleuren omvat die in de gewone vierkleurendruk niet gerealiseerd kunnen worden. Aan deze kleuren worden duidelijke nummeraanduidingen gegeven zodat deze wereldwijd gecommuniceerd kunnen worden en waardoor men niet op individuele kleurwaarneming aangewezen is.

Perforeren
Verwerkingsstap waarbij het golfkarton een ononderbroken snijlijn krijgt zodat een exacte omlegkant ontstaat. Zeer enge perforeringen doen scheurkanten ontstaan.

Pixel
Beeldelement. De kleinste eenheid van beeldgegevens.

Pletbestendigheid van de naad
Begrip uit de controle van verpakkingen. Weerstand van het gebruikte materiaal tegen een externe belasting.

PMS
Pantone Matching System. Door dit systeem worden bepaalde kleuren geïdentificeerd.

PoS
Point-of-sale. De eigenlijke plaats van verkoop in de detailhandel. Kan ook in de betekenis van koopbeslissing gebruikt worden.

Postscript
Specifieke gegevensstandaard in de grafische sector. Deze standaard omvat lettertypes en maakt de invoer van EBV-bijlagen mogelijk.

PoS-reclame
“Het element van de verkoopsondersteuning dat zich met tekens en displays aan, op of naast het punt bezighoudt en waar een product of een dienstprestatie waarvoor reclame gemaakt wordt, te koop aangeboden wordt. Er worden vier doelstellingen nagestreefd: Informeren, herinneren, overtuigen, verkopen.” (volgens: Stumpf en Kawula, 1985)

Presentatiekarton, -verpakking
Vouwdoos of kartonverpakking, meestal met inzetstukken voor de stabilisatie en die goederen zeer reclamegericht presenteert,

Presentatieverpakkingen
Presentatieverpakkingen zijn vouwdozen of kartonverpakkingen met inzetstukken voor het stabiliseren van de producten. In hun opbouw komen zij met verzendingsverpakkingen overeen, maar vallen echter op door een hoogwaardigere offsetdruk. Een bijkomende veredeling van de verpakking kan door een cellofaanlaag, foliereliëf, blindstempels, spotlakwerk, geurlak of metallic inkten gebeuren. Bovendien hebben presentatieverpakkingen een zichtvenster dat op wens van de klant langs binnen met een folie kan bekleed worden.

Promotion
Engelse verkoopsondersteuning.

Q

Quark Xpress
Lay-outprogramma

R

Raster
Technische scheiding van een afbeelding in punten die gedrukt kunnen. Wordt in punten per centimeter uitgedrukt.

Rasterlineatuur
Maateenheid voor het aantal (raster-)lijnen per cm – een raster 60 heeft 60 rasterlijnen per cm (60L/cm)

Reclamemedium
Medium dat zowel voor de reclame alsook voor de presentatie van het product dient.

Recycling
Hergebruik van al gebruikte grondstoffen na hun materiële, chemische of thermische recyclage.

Relaunch
Aanpassing van de eigenschappen van producten die al op de markt zijn om deze opnieuw of verder interessant te maken.

Ritsen
Bewerking waarbij het vlakkarton tot het onderste vel ingesneden wordt.

S

Sample
Staal.

Sales promotion
Verkoopsbevordering, instrument bij het communicatiebeleid in het kader van de marketingmix.

Schapgebruik
Open vouwdoos die producten in het schap aan het P.O.S. accentueert.

Schrenz
Benaming van een papiersoort die uit gemengde, gesorteerde papierafval samengesteld is.

Scribble
Handschets.

Secundair display
Ook actieplaatsing genoemd omdat het plaatsen van artikels op een tweede schapplaats gebeurt. Hier dienen interessante displays voor bijzonder opmerkzaamheid te zorgen om zo de verkoop van producten te verhogen.

Serviceverpakkingen
Eenwegverpakkingen die bij fastfoodketens, bakkerijen en op feesten voorkomen.

Staal
Eerste afdruk van een display dat manueel of met behulp van een CAD-CAM-installatie vervaardigd wordt. Dikwijls ook een wit- of blancostaal genoemd.

Stansen
Stansen omschrijft het uitsnijden van een bepaalde vorm uit een materiaal. Door een slag met een hamer of door een pers stanst de messtempel de gewenste vorm uit

Stempeling
Het negatief of positief doen uitkomen van de oppervlakte door middel van reliëfstempels.

T

Tapen
Het verbinden van dooswanden of delen van verpakkingen met plakband.

Testliner
Meerlagige papiersoorten met gegarandeerde sterktewaarden die bij het vervaardigen van golfkarton bijv. als dekvellen gebruikt worden.

Tiff
Tagged-Image-File-Format. Bestandformaat geschikt voor het doorsturen van beeldgegevens.

Toogdisplay
Toogdisplays zijn kleine effectieve reclameplaatsen aan het “Point-of-Sale (POS)” of in de omgeving van de kassa. Zij worden meestal in de vorm van afgewerkte vouwdozen geleverd. Het deksel dient als rugwand van het display en wordt daarvoor omhoog geklapt of ingestoken. In toogdisplays worden op de toog of in het schap producten en flyers of kleine brochures aangeboden om mee te nemen.

Treatment-vergelijking
Vergelijking van acties waarbij verschillende invloedgrootheden veranderd werden.

Trade
(Engels) handel.

Trade marketing
Handelsmarketing.

Trading down
Trend naar goedkopere (low-price) producten (handelsmerken)

Trading up
Trend naar duurdere producten (merkenartikels)

Tussenstukken
Inrichtingsdelen uit grijs- of uit golfkarton die door het samensteken vakken vormen.

Tweedelige dozen
Verpakkingen uit grijs- of golfkarton waarbij voor het sluiten een deksel over een bodemdeel geschoven wordt.

U

Uitgestanste handgrepen
Voorgestanste of volledig uitgestanste uitsparingen in verpakkingen, meestal aan twee tegenoverliggende zijvlakken, in een voor de hand aangepaste vorm, om de volle verpakking gemakkelijker te kunnen hanteren.

Uitstansingen
Uitsparingen in verpakkingen, bijv. handgrepen, gleuven,…

V

Veloptimering
Samenstelling (optimaal gebruik) van de verpakkingsversnijdingen om het drukvel optimaal te gebruiken.

Verdeler
Gekruiste karton- en vlakkartononderdelen. Deze worden gebruikt om producten in de verpakking te scheiden.

Verkoopbevordering (VKF)
Onderdeel van de marketing-mix om met behulp van displays, acties en aanbiedingen de afzet van goederen en diensten te bevorderen.

Verkoopverpakking
Een aantrekkelijke verkoopverpakking geeft de klant informatie over het product en bevordert de verkoop. Zij heeft optisch een aantrekkelijke vormgeving en geeft daardoor dikwijls de impuls voor de koopbeslissing. Bijkomend heeft de verkoopverpakking ook logistieke functies. Zij dient bijvoorbeeld in de handel voor het goederentransport en presenteert het product ter plaatse in het schap of in de koeltoog.

Verkoop-/verzendeenheid (VVE)
Display dat behoudens het dragen en tonen van producten een tweede functie als verzamelverpakking voor het transport heeft.

Verpakking voor eenmalig gebruik
Verpakking die voor eenmalig transport bestemd is. Deeltransporttrajecten en tussenopslag van korte duur zijn mogelijk.

Verpakkingen met tussenstukken
Alle hierboven genoemde soorten verpakkingen met speciaal gevormde aanhangende of afzonderlijke tussenstukken. Deze laten een precieze fixering van de koopwaar toe en zorgen zo voor een betere bescherming van het product. Deze binnendelen bestaan meestal uit stabiel vlak- of golfkarton en worden afzonderlijk gemaakt. Een bekend voorbeeld voor verpakkingen met tussenstukken zijn de wijnkartons.

Verzenddozen uit golfkarton
Verzenddozen uit golfkarton bestaan in een- of in tweelagige uitvoeringen. Zij zijn bijzonder voor zwaardere inhouden geschikt en bieden een goede stootbescherming.

Verzenddozen uit massiefkarton
Verzenddozen uit massiefkarton zijn voor lichtere en zwaardere inhouden geschikt. Zij kenmerken zich door een grote pasnauwkeurigheid zodat de producten in de verpakking niet kunnen verschuiven. Dikwijls worden zij als de buitenste verpakkingslaag voor meerdere afzonderlijke verpakkingselementen gebruikt.

Massiefkarton
Verpakkingen uit massiefkarton zijn geschikt voor lichtere en zwaardere inhouden. Massiefkarton laat bij verpakkingen een grote pasnauwkeurigheid toe en bevordert zo de bescherming van de producten.

Massiefkarton
Wordt als massief karton omschreven en is het tegenstuk van golfkarton. Het gewicht van massiefkarton per oppervlakte ligt tussen 500–1300 g/m². Tijdens de productie worden recyclingvezels na het opzwellen op een zeef ontwaterd.

Voorgestanste verpakkingen voor machines
Voorgestanste verpakkingen die in het bijzonder voor het machinaal verpakken gemaakt worden. Zij worden vlak geleverd en door de machine opgericht en toegeplakt. Voorgestanste verpakkingen zijn zeer geschikt voor grote reeksen.

Voorzijden
Zijwanden van een verpakking gevormd door de breedte en de hoogte.

Vouwbodemdoos
Verpakking met een automatische bodem die zich bij het oprichten van de verpakkingswanden zelfstandig sluit. De automatisch gesloten bodem biedt het voordeel snel te kunnen werken. De vouwbodemdoos is zeer stabiel en derhalve voor zware inhoud geschikt.

Vouwdozen voor automatische machines
Vouwdozen die in het bijzonder voor het verpakken door automatische machines gemaakt werden. Zij worden anders dan voorgestanste verpakkingen voorgekleefd geleverd. Vouwdozen voor automatische machines zijn zeer geschikt voor grote reeksen.

Vouwkarton
Een verpakking die in de regel uit een stuk geproduceerd wordt. De langsnaad kan gekleefd of geniet worden. De insteekelementen die de bodem en het deksel vormen, laten een rondom grafische vormgeving toe. Het vouwkarton wordt vlakliggend geleverd en moet voor gebruik opgericht worden. Deze doos is zowel voor lichtere (gekleefde langsnaad) alsook voor zwaardere inhouden (geniete langsnaad) geschikt.

Vulhoogte
Gegevens betreffende de maximale hoogte van het te verpakken product.

W

Wellenstof
Golfpapier voor de productie van golfkarton met goede stijfheidseigenschappen, hoofdzakelijk gemaakt uit afval van golfkarton en met toevoegingen om de stijfheidseigenschappen te verhogen.

Win / win-strategie
Samenwerking in het voordeel van alle betrokkenen.

WKZ
Subsidie voor reclamekosten

Workflow
Organisatie van de processtappen, van de vormgeving tot aan de verwezenlijking.

Wrap-around
Verpakkingssoort die bij het machinaal verpakken rond de producten gewikkeld en gesloten wordt.

X

Kein Begriff vorhanden

Y

Yellow
Gele kleur uit CYMK.

Z

Zeefdruk
Zeefdruk is een rechtstreeks drukprocedé. Als drukvorm dient een sjabloon in de vorm van een zeer fijnmazige zeef, die uit metaal- of uit kunststofdraden gemaakt is.

0-9

3b-, 5-, 6- en 7b-formaat
Groottegegevens van de formaten op druk- en stansgebied (720×1020, 900×1280, 1020×1420, 1200×1600 mm)